Mój tytuł

   Kurs  Prawa  Jazdy  Kategorii  „B”

w cenie 3400 zł (poprzednia cena 3000 zł)

przy płatności jednorazowej dodatkowa lekcja wartości 200 zł. GRATIS

(możliwa płatność w nieoprocentowanych ratach – 4 x 850 zł. gotówką lub przelewem)

ta cena obowiązuje od 1 lipca 2024 roku i obejmuje

szkolenie podstawowe w zakresie:

30 godzin lekcyjnych (45 minut) zajęcia teoretyczne, w tym:

– szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

30 godzin zegarowych (60 minut) zajęcia praktyczne

egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny po szkoleniu podstawowym

materiały dydaktyczne

Podoba Ci się oferta? – sprawdź

termin najbliższego kursu,

a następnie

zobacz jak zostać Kursantem.

Szkoła Jazdy 2020 roku

Szkolenie uzupełniające kat. „B”

(osoby posiadające aktualny profil PKK)

w cenie 900 zł

obejmuje:

10 godzin zegarowych (60 min) zajęć praktycznych w zakresie uzgodnionym z osobą szkoloną

w cenie 100 zł

obejmuje:

1 godzinę zegarową (60 min) zajęć praktycznych w zakresie uzgodnionym z osobą szkoloną