Mój tytuł

   Kurs  Prawa  Jazdy  Kategorii  “B”

w cenie 1800 zł   

(możliwa płatność w nieoprocentowanych ratach oraz przelewem)

a ta cena obejmuje

szkolenie podstawowe w zakresie:

30 godzin lekcyjnych (45 minut) zajęcia teoretyczne, w tym:

– szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

30 godzin zegarowych (60 minut) zajęcia praktyczne

egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny po szkoleniu podstawowym

materiały dydaktyczne

Podoba Ci się oferta? – sprawdź

termin najbliższego kursu,

a następnie

zobacz jak zostać Kursantem.

Szkolenie uzupelniające kat. “B”

w cenie 500 zł

obejmuje:

10 godzin zegarowych (60 min) zajęć praktycznych w zakresie uzgodnionym z osobą szkoloną

w cenie 55 zł

obejmuje:

1 godzinę zegarową (60 min) zajęć praktycznych w zakresie uzgodnionym z osobą szkoloną