Mój tytuł

   Kurs  Prawa  Jazdy  Kategorii  „B”

w cenie 2800 zł

oferta obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 roku

  

(możliwa płatność w nieoprocentowanych ratach – 4 x 700 zł. oraz przelewem)

a ta cena obejmuje

szkolenie podstawowe w zakresie:

30 godzin lekcyjnych (45 minut) zajęcia teoretyczne, w tym:

– szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

30 godzin zegarowych (60 minut) zajęcia praktyczne

egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny po szkoleniu podstawowym

materiały dydaktyczne

Podoba Ci się oferta? – sprawdź

termin najbliższego kursu,

a następnie

zobacz jak zostać Kursantem.

Szkoła Jazdy 2020 roku

Szkolenie uzupełniające kat. „B”

(osoby posiadające aktualny profil PKK)

w cenie 800 zł

obejmuje:

10 godzin zegarowych (60 min) zajęć praktycznych w zakresie uzgodnionym z osobą szkoloną

w cenie 90 zł

obejmuje:

1 godzinę zegarową (60 min) zajęć praktycznych w zakresie uzgodnionym z osobą szkoloną