Mój tytuł

[wpgmza id=”1″]

Szczególowe informacje uzyskacie Państwo:

 • telefonicznie – 501 094 656
 • pisząc e-mail – biuro.szkolajazdygrzegorz@gmail.com
 • osobiście – Lublin, ul. Weteranów 11

(zadzwoń – ZDALNA OBSŁUGA KURSANTA)

Ponadto znajdziemy się na Facebooku

oraz kanale Youtube

Zobacz lekcję

Masz jakieś pytania? Napisz do nas.

  co wiedzieć powinieneś

  Klauzula informacyjna Szkoły Jazdy “Grzegorz”

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Szkoła Jazdy “Grzegorz” Grzegorz Zarajczyk (dalej „OSK”) z siedzibą i adresem w Lublinie przy ul. Weteranów 11.

  Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez OSK?

  Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z właścicielem OSK, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: biuro.szkolajazdygrzegorz@gmail.coml

  Skąd OSK ma Twoje dane?

  Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas zawierania umowy o wykonanie usługi szkoleniowej.

  Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za usługi kupione od OSK. Otrzymujemy od nich informację o statusie Twojej płatności za usługę.

  Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez OSK?

  OSK przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci udział w  kursie nauki jazdy pojazdem samochodowym i uzyskanie wymaganych przepisami uprawnień wg kat. B,  zapewnić kontakt z nami, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, zrealizować umowy zawarte z Tobą, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, umożliwić dokonanie płatności za usługi, monitorować Twoją aktywność w tych serwisach i prowadzić badania i analizy z nią związane, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, w tym związane z organizacją konkursów oraz akcji promocyjnych. OSK jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu świadczenia usług), a także na podstawie przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes OSK. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich użytkowników, badań i analiz, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk oraz zapewnienie rozliczalności. Partnerzy, jako odrębni od OSK administratorzy danych osobowych, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

  Czy musisz podać OSK swoje dane osobowe?

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wynikającym z przepisów prawa o ruchu drogowym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

  Jakie masz uprawnienia wobec OSK w zakresie przetwarzanych danych?

  Możesz żądać od OSK: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez OSK; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający OSK sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne OSK ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OSK do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  Komu OSK udostępnia Twoje dane osobowe?

  OSK, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami praw, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających OSK,

  Jak długo OSK przechowuje Twoje dane osobowe?

  OSK przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Ponadto, OSK przechowuje Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

  OSK przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

  OSK przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

  Czy OSK przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? – Nie

  Czy OSK profiluje Twoje dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa? – Nie